Rondjes om de Randmeren

Rondjes om de Randmeren: Dwars door de IJsseldelta vanaf Kampen naar het Roggebotzand

In de IJsseldelta krijgt de natuur ruim baan

De afgelopen jaren is de IJsseldelta tussen Kampen, het Drontermeer en het Keteldiep rigoureus op de schop genomen om het water meer ruimte te geven. Er zijn nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd en een prachtig netwerk aan fiets- en wandelpaden.

randmeren tocht

Klik voor grotere weergave.

Route

De route begint bij de gemeentelijke jachthaven in Kampen (Bovenhaven), maar doet ook jachthaven Roggebot aan. Recreanten in Jachthaven van Seveningen aan de overkant van de IJssel bij Kampen kunnen makkelijk aanhaken op de fietsroute. Via buurtschap De Roskam gaat het door de buitenpolders van Kampen naar het sluizencomplex Roggebot en vervolgens naar het bos. Het Roggebotzand stond bekend als een verraderlijke zandbank in de Zuiderzee waar nogal wat boten strandden en vissers hun netten verspeelden. Tegenwoordig ligt op de glooiende oeverwal het oudste bos van Flevoland. Vanwege de zandige ondergrond zijn er veel naaldbomen aangeplant. De wandelroute, die een paar door Staatsbosbeheer gemarkeerde routes combineert, doet de plek aan waar een fluitschip in de IJsselmonding aan de grond is gelopen en vergaan.
Verrassend is de genenbank die bestaat uit een collectie oorspronkelijke
inheemse bomen en struiken.

Afstand

De fietstocht is 34,6 kilometer, de wandeling 8,1 kilometer.

Rondjes om de Randmeren

Afgelopen jaar is schrijver, wandelaar en ontwerper van routes, Fokko Bosker het hele Randmerengebied doorgetrokken om een prachtig routeboek te maken. Vanaf bijzondere locaties aan het water heeft hij unieke fiets- en wandeltochten gemaakt. Zijn verhalen leveren een dwarsdoorsnede op van al het schoons dat Nederland de voet- en fietsreiziger te bieden heeft. Hij gidst de lezer door het landschap en belicht de aardkundige geschiedenis en verbindt die met de rijke cultuurhistorie en natuurbeleving.

Het boek Rondjes om de Randmeren is een prachtig boek om het gebied mee te verkennen. Leuk als cadeau maar ook zeker om zelf te lezen.